ໂຈະການເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ໂຈະການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ຈັນເພັງ ໄຊຍະວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 09 ເມສາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກ່ວາຈະມີອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ຍົກເລີກສັນຍາຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ຍົກເລິກສັນຍາການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ບຸນຖະໜອມ ນາມເສນາ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັນ ນັບແຕ່ວັນທີ່ 03 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຈົດໝາຍຍົກເລິກສະບັບເລກທີ່ 0103/ເອພີເອ, 2018.

Phongsavanh Insurance (APA) Co., Ltd, Was Delighted To Participate In The Press Launch Of The Lao Realestate Expo 2019 This Week.


As main sponsor and key partner, Phongsavanh Insurance (APA) Co., Ltd, was delighted to participate in the press launch of the Lao Realestate Expo 2019 this week. Mr Dominick Williams, Chief Executive Officer of Phongsavanh Insurance (APA) Co., Ltd, commented that, “This exciting event will provide the perfect platform to celebrate Laos’ real estate industry and to showcase the opportunities this market has to offer to both end-buyers and investors. Ultimately this will support the progress of the Laos real estate sector and the economy as a whole. As a leading local provider of property and construction insurance, as well as mortgage protection insurance, APA Insurance is delighted to support Expo as partner and main sponsor, and we very much look forward to welcoming guests to Don Chan on March 1st and 2nd, 2019”.

Happy Lao New Year 2018

APA Insurance is a comprehensive insurance company providing both life and general insurance services, Our objective is protect you, your loved ones and your assets. We will support and stand by you through all of your life stages with our strong financial foundation and decades of experience in Lao P.D.R.

Launch Event Of Credit Life Sale Between APA Insurance And Agricultural Promotion Bank

Newly-formed insurance company, Phongsavanh Insurance(APA) Co Ltd, together with the Agricultural Promotion Bank(APB) officially launched a new sales product, credit life 15/February/2018.
It is a product to cover 100 percent of loan througthout the term and insurer will pay in the event of death by accident or to ensure that policyholder’s debts are fully paid in the event the policyholder dies. the protects the family from losing life savings or property.
As of now, APA has launched it’s credit life product which is bundled with credit loans to guarantee the credit given by the bank and protect against any loss that might occur for the bank and customer.

ການເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ປະກັນໄພ ເອພີເອ ແລະ ເອຊີອີ ອູ່ສ້ອມແປງລົດຄົບວົງຈອນ (APA Signed A Partnership Agreement With ACE Auto Express Garage)

ການເຊັນສັນຍາ ຮ່ວມທຸລະກີດ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ເອພີເອ ແລະ ເອຊີອີ ອູ່ສ້ອມແປງລົດຄົບວົງຈອນ , ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເອພີເອ, ໃນວັນທີ່ 09/01/2018(APA signed a partnership agreement with ACE Auto Express garage).

1 2 3