ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ເອພີເອ

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ເອພີເອ

ບໍລິສັດປະກັນໄພເອພີເອ ແມ່ນບໍລິສັດປະກັນໄພຄົບວົງຈອນທີ່ໃຫ້ບໍລິການທັງປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄຸ້ມຄອງທ່ານ, ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານເພື່ອຜ່ານຜ່າທຸກອຸປະສັກບົນພຶ້ນຖານທາງການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນລາວ.

ການພັດທະນາ

ເອພີເອ ແມ່ນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທິມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນຂອງພວກເຮົາເພື່ອການພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ທັນສະໄໝ ໃນຂອບເຂດທີ່ຄົນລາວທຸກຄົນສາມາດເຂົາເຖິງໄດ້.

ຮູບແບບທີ່ປັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ

ຮູບແບບແມ່ນລວມເຖິງການປະກັນສຸຂະພາບ, ຜົນປະໂຫຍດຫຼັງຈາກກະສຽນອາຍຸການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນວ່າ: ຮູບແບບເພີ້ມເຕີມ, ແລະ ບັນຊີການຊຳລະເງິນທີ່ລູກຈ້າງສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຕົວຈີງ ແລະ ຄ່າເບີ່ງແຍງຜູ້ເພີ່ງພາ.

ພະນັກງານທີ່ເປັນມິດ

ພະນັກງານທີ່ເປັນມິດແມ່ນແມ່ນກຸ່ມຂອງພະນັກງານ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານບໍລິຫານ, ການດຳເນີນການ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຂອງໜ່ວຍງານນັ້ນ.

ຄໍາເຫັນ

ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທ່ານດ້ວຍ

ຜະລິດຕະພັນ ປະກັນໄພ

ພວກເຮົາຢູ່ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ

ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອການພົວພັນກັບລູກຄ້າ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາກໍ່ເພື່ອວ່າໃນອານາຄົດທ່ານຈະສາມາດຊື້ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາທາງລະບົບອອນລາຍຜ່ານເວັບໄຊ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຜ່ານອຸປະກອນມືຖືຂອງທ່ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼຶອເຊີ່ງໜ້າແມ່ນສີ່ງຈໍາເປັນ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານສາມາດມາພົບພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ ທີ່ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ຫຼື ທະນາຄານພົງສະຫວັນທຸກສາຂາ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

 

ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ

ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນແມ່ນປັດໃຈຂອງການມີແຫຼ່ງທຶນເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານການດຳລົງຊີວິດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດຂ້າງໜ້າ.

 

ການອອມເງິນ ແລະ ການລົງທຶນ

ຊີວິດແມ່ນມີຄຸນຄ່າ, ອານາຄົດຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກແມ່ນສີ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງປົກປ້ອງຈາກເຫດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

 

ເປົ້າໝາຍທາງທຸລະກິດ

ເປັນການຊ່ວຍການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ເພື່ອຊື້ລົດ, ເພື່ອຊື້ດິນ, ແຕ່ງງານ, ຊື້ເຮືອນ, ຈ່າຍຄ່າຮຽນ, ການອອກແບບເພື່ອການປັບປຸງຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການສຶກສາ

ການສຶກສາທີ່ດີແມ່ນໜຶ່ງໃນຂອງຂວັນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສາມາດມອບໃຫ້ແກ່ລູກຫຼານຂອງທ່ານ.

ຂອບເຂດຄວາມສຳເລັດຂອງ ເອພີເອ

ຂີດໝາຍຂອງການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ

ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2017 ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ, ໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈແກ່ພວກເຂົາ, ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດບັນລຸຄວາມຝັນສຳລັບຄົນທີ່ເຂົາຮັກ ແລະ ຄວາມສໍາແລັດຂອງພວກເຂົາ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

Get Up to Date

ຂ່າວ ແລະ ສາລະລ່າສຸດ

ໂຈະການເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ໂຈະການເປັນຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

2019-04-13

ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ໂຈະການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ຈັນເພັງ ໄຊຍະວ...

Read More
ຍົກເລີກສັນຍາຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

ຍົກເລີກສັນຍາຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ແລະ ແຈ້ງເອກະສານຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ

2019-04-13

ບໍລິສັດພົງສະຫວັນປະກັນໄພ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນບໍລິສິດໄດ້ຍົກເລິກສັນຍາການເປັນຕົວແທນການຂາຍປະກັນໄພ ທ່ານ ບຸນຖ...

Read More

Phongsavanh Insurance (APA) Co., Ltd, was delighted to participate in the press launch of the Lao Realestate Expo 2019 this week.

2019-01-17

As main sponsor and key partner, Phongsavanh Insurance (APA) Co., Ltd, was delighted to participate in the press launch ...

Read More

ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໄວ້ວາງໃຈ

ລູກຄ້າ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ