ການບໍລິການ

ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນໄພຕາມທຸກສາຂາຂອງ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ

 

ສາຂາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ

 • ສູນບໍລິການ ໄຊທານີ : (+856-21) 711511, 711533
 • ສາຂາ ສາມແສນໄທ : (+856-21) 212666
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ໂນນສະຫວ່າງ : (+856-21) 463175
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ຂຸນຕາ : (+856-21) 215974, 520060
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ກົກໂພ : (+856-21) 516006
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ໜອງດ້ວງ : (+856-21) 258091
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຢືນ : (+856-21) 255966
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລາຄໍາ : (+856-21) 811046
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ຊຽງຂວາງ : (+856-61) 213588, 213689
 • ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ : (+856-71) 213358
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊຍະບູລີ : (+856-74) 212208
 • ສາຂາ ບໍ່ແກ້ວ : (+856-84) 212223
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ຫົງສາ : (+856-74) 860089, 860099
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ບໍລິຄໍາໄຊ : (+856-54) 213444
 • ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ : (+856-41) 300111, 300666
 • ສາຂາ ຈໍາປາສັກ : (+856-31) 260317
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ສາລະວັນ : (+856-34) 212055, 212077
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ເຊກອງ : (+856-38) 211889, 211899
 • ໜ່ວຍບໍລິການ ອັດຕະປື : (+856-36) 210199, 210111